DOKUMENDID

Juhatuse koosolekute protokollid

2022

12.21.12

1.12.12

1.12.12

12.12.12

2021

12.21.12

1.12.12

1.12.12

12.12.12

2020

30.01.2020

24.04.2020

28.05.2020

16.09.2020

Aastakoosolekute protokollid

2022

12.12.12

2021

12.12.12

2020

28.06.2020

Põhikiri

18.05.2007

Põhikiri on vastu võetud Eesti Invaspordi Liidu korralisel konverentsil 24.oktoobril 1997 a. ning täiendatud Liidu üldkoosolekutel 4.juunil 2002.a. ja 18.mail 2007.a.